Tilbehør og forbruksvarer

Rockwell & Superficial Rockwell Hardness Block

Rockwell hardhetskop
Overfladisk Rockwell Hardness-skop

Brinell hardhetsblokk

Annen hardhetsblokk

Brinell hardhetsblokk
Hardhetsomfang

Vickers & Micro vickers Hardhetsblokk

Hardhetsomfang
Mikrohardhetsomfang

Innrykk

Innrykk
Innrykk 1

Okular og objektiv

Leeb slagenhet

Okular og objektiv
Leeb slagenhet

Metallografiske forbruksvarer

Metallografisk skjæreforbruksvarer
Metallografisk polering Sliping forbruksvarer